top of page

Ibrahim Emsallak

Lid van werkgroep Parkiboks.be als afgevaardigde van de Vlaamse Boksliga. Ibrahim is algemeen coördinator opleidingen bij de Vlaamse Boksliga.

Ibrahim Emsallak
bottom of page