top of page

DOCUMENTEN & MULTIMEDIA

Leidraad Parkiboks.be rev. C

De initiatiefnemer van Parkiboks in Vlaanderen, Rik Hendrickx, heeft destijds een eerste versie van deze leidraad opgesteld om Parkiboks de erkenning te laten krijgen die het verdient. Er hebben in de loop de jaren veel mensen aan meegewerkt, maar uiteindelijk is de officiële erkenning door het Vlaamse Ministerie van Sport er toch gekomen onder initiatief van Filip Pluym en Ibrahim Emsallak door het verkrijgen van de goedkeuring van een ingediend subsidiedossier "'Parkiboks.be-Laagdrempelig Sportaanbod voor personen die lijden aan de ziekte van Parkinson'". De leidraad diende als basis voor dit dossier.

 Charter voor Parkiboks.be

Het charter ParkiBoks.be is ontwikkeld om de kwaliteit van parkiboks te garanderen. Bij het charter horen concrete actiepunten en kwaliteitscriteria, die gecontroleerd kunnen worden door de werkgroep ParkiBoks.be. Voor een erkenning is het onderschrijven van het charter noodzakelijk.

Het ontstaan van Parkiboks.be

Deze tekst is opgesteld door Rik Hendrickx

bottom of page